دانلود پاورپوینت مهندسی عوامل انسانی


دانلود پاورپوینت مهندسی عوامل انسانی
مقدمه فصل اول: معرفی سیستم انسان ماشین فصل دوم:انسان به عنوان یک سیستم مرکب فصل سوم: خستگی فصل چهارم: کسالت فصل پنجم: آنتروپومتری فصل ششم: بیماری ‌ ها و آسیب ‌ های ناشی از کار ‌ فصل هفتم: طراحی نمایشگرها فصل هشتم: طراحی کنترل ‌ ها فصل نهم: طراحی ایستگاه ‌ های کاری فصل دهم: عوامل محیطی و تاثیر آن بر انسان فصل یازدهم: نوبت کاری فصل دوازدهم: مراحل سیستم آموزشی فصل سیزدهم: قابلیت تعمیر و نگهداری فصل چهاردهم: طراحی برای مونتاژ فصل پانزدهم: تست ...

برچسب‌ها: , , , , , ,
(0 لایک)
filesell filesell